03/25 

2019 m. kovo 29 d. 14 val. Plungės kredito unijos salėje, esančioje Senamiesčio a. 5, Plungė, šaukiamas Plungės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Daugiau informacijos čia.