12/27 

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  Informuojame, kad Euribor indekso reikšmes galite rasti EMMI puslapyje https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html.