Naujienos

Plungės kredito unijos narių dėmesiui!

Šaukiamas Plungės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo d. 23 val. 14 val. šaukiamas Plungės kredito unijos, įsikūrusios adresu Senamiesčio a. 5, Plungė, eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Plungės kredito unijos patalpose, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

8.Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl Covid-19 pandemijos, prašome Plungės kredito unijos narių visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo ir pakartotinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose adresu Senamiesčio a. 5, Plungės m.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. balandžio mėn. 1 d. 14 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Ligita Rudienė, tel. (8-448) 72088, el. paštas [email protected]

Atgal