Naujienos

Plungės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Plungės kredito unijos  pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame raštu 2021 m. balandžio 9 d., priimti nutarimai:

  1. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2020 metus.

NUTARTA. Stebėtojų tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2020 metus.

NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita už 2020 metus.

NUTARTA. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 metus.

NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA. 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. 2020 m. pelną 16 621,08 eurų pervesti į privalomąjį rezervą.

  1. SVARSTYTA. 2021 metų pajamų-išlaidų sąmata.

NUTARTA. Patvirtinti 2021 metų pajamų-išlaidų sąmatą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Ligita Rudienė, tel. Nr.: +370 698 24576, el. paštas [email protected]

Plungės kredito unijos valdyba

Atgal