Naujienos

Plungės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Plungės kredito unijos  pakartotiniame visuotiniame eiliniame narių susirinkime, įvykusiame 2023 m. kovo 31 d., priimti sprendimai:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 metus įvertinta teigiamai.

2.  Valdybos ataskaita už 2022 metus įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 metus įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.

5.2023 metų kredito unijos pajamų-išlaidų sąmata patvirtinta.

6. Naujai kadencijai valdybos nariais išrinkti Ligita Rudienė, Silva Puidokienė, Gėnė Šleiniutė, Juozas Gečas, Bronislovas Zaveckis.

6.2 Valdybos pirmininke išrinkta Ligita Rudienė.

7. Naujai kadencijai paskolų komiteto nariais išrinkti Jurgita Sragauskaitė- Nakopia, Elena Preibienė, Jadvyga Šatkauskienė, Raimonda Bartkevičienė, Vytautas Jankauskas.

7.2 Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Jurgita Sragauskaitė-Nakopia.

8. Suteikti įgaliojimai valdybai jos kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Ligita Rudienė, tel. Nr.: +370 698 24576, el. paštas [email protected]

Plungės kredito unijos valdyba

Atgal