Naujienos

Šaukiamas Plungės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. kovo d. 27 val. 14 val. šaukiamas Plungės kredito unijos, įsikūrusios adresu Senamiesčio a. 5, Plungė, eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Plungės kredito unijos patalpose, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5.2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

7.Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose adresu Senamiesčio a. 5, Plungės m.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. balandžio mėn. 5 d. 14 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Ligita Rudienė, tel. (8-448) 72088, el. paštas [email protected]

Atgal