Naujienos

Plungės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Pakartotiniame visuotiniame eiliniame narių susirinkime, įvykusiame 2024 m. balandžio 5 d., priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 metus įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2023 metus įvertinta teigiamai.
  3.  Paskolų komiteto ataskaita už 2023 metus įvertinta teigiamai.      
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų-išlaidų sąmata patvirtinta.    
  6. Nutarta išmokėti metines išmokas (tantjemas) unijos valdymo organams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą, kredito unijai dirbant pelningai.
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviams suteikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Ligita Rudienė, tel. Nr.: +370 698 24576, el. paštas [email protected]          

Plungės kredito unijos valdyba

Atgal